Historie

Rok 1970

Převzato z publikace archivu Ústí nad Orlicí

Nejdůležitější dokončenou stavbou letošního roku bylo bezesporu dohotovení obřadní smuteční síně a k ní připojené spalovací buňky. Je to sice na našem okrese již čtvrtá smuteční obřadní síň, ale současně jediná, která má krematorium. Rozpočet stavby ve výši 981.000 Kčs byl kryt prostředky MěstNV, který na úhradu neobdržel žádnou subvenci ani příspěvek.

Stavba byla ukončena a uvedena do provozu v květnu letošního roku. Slavnostní otevření obřadní síně a spalovny se konalo za velké účasti obecenstva, které si mělo při této příležitosti možnost prohlédnout všechno zařízení i to, které nadále již zůstane pro každého skryté: spalovací pec.

Na slavnosti promluvil předseda MěstNV, zástupce krematoria i zástupce okresu. Hodnotným hudebním doprovodem ji doplnili místní zpěváci a hudebníci.

I když je obřadní síň podle úsudku odborníku architektonicky dokonale řešená, přece jen se našly při provozu určité nedostatky. Tak například v létě a při velké účasti obecenstva – což je takřka u každého zemřelého českotřebovského občana – je v obřadní síni nesnesitelné horko. Zaviňují to velké nezastřešená okna, do kterých se opírá plnou silou odpolední slunko. Také byly s počátku problémy se spalováním, takže po několika neúspěších museli být po nějakou dobu, než se závady uvedly do pořádku, odváženy nebožtíci po obřadu k zpopelnění jinam.

Jinak jsou občané a jistě i okolí, kteří naši obřadní síně k pohřbům svých zesnulých používají, s provozem síně spokojení. Jen postrádají více sedadel v prostoru.

V souvislosti s otevřením obřadní síně byla rozšířena a upravena i Hřbitovní ulice

Archiv: Státní okresní archiv Ústí n Orlicí
NAD: 0199
Archivní fond: UO000199
fond: Městský národní výbor Česká Třebová
abstrakt pro WEB: Kronika města Česká Třebová
inventární číslo: x00016
evidenční jednotka: kn
obsah nebo regest: Kronika města Česká Třebová

název digitalizační sady: CZ_225204010_0199_x00016

Interiér obřadní síně před rekonstrukcí 2014