Pokyny pro rodinu

Doklady potřebné k sepsání objednávky

Kremační obřad:

■ Občanský průkaz zemřelého;

■ Občanský průkaz objednavatele;

■ Pokud je objednavatelem manžel/ka zemřelé/ho – oddací list;

■ Pokud je objednavatelem syn/dcera, vnuk /vnučka zemřelého – rodný list;

■ Oblečení pro zemřelou/zemřelého.

Pohřeb/uložení do hrobu/hrobky:

■ Přinést Potvrzení/Souhlas o uložení od příslušného správce hřbitova;

■ + výše uvedené doklady;

■ Oblečení pro zemřelou/zemřelého.

Předpis č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  • Úmrtí. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.